ผลงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง


ค้นหาชื่อผลงาน :

                                  ค้นหาชื่อครู :


ชื่อผลงาน :    ครูดีเด่นประจำปี
วัน/เดือน/ปี :    21/10/2559
รายละเอียด :    ผู้บริหารศูนย์ที่มีความเที่ยงตรง ในการจัดการกับระบบศูนย์เด็กเล็กตำบลบางเสาธง ...
ครูที่ได้รับผลงาน :    นายบุญชู ประมาตร
วันที่อัพเดท :    22/10/2559
 
ชื่อผลงาน :    แบบฝึกหัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
วัน/เดือน/ปี :    01/04/2558
รายละเอียด :    ทำผลงานครูเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อการสอนวิชาภาษาไทย และการอ่านภาษาไทย ...
ครูที่ได้รับผลงาน :    นางสุภาภรณ์ ปาลศรี
วันที่อัพเดท :    18/12/2559
 
ชื่อผลงาน :    งานวิชาการดีเด่น
วัน/เดือน/ปี :    01/02/2560
รายละเอียด :    วิชาการดีเด่นทางด้านการ ร้อยพวงมาลัย...
ครูที่ได้รับผลงาน :    นางสาวอรวรรณ ขวัญเนียม
วันที่อัพเดท :   
 
ชื่อผลงาน :    มารยาทดีเด่น
วัน/เดือน/ปี :    04/01/2560
รายละเอียด :    ครูผู้มีมารยาทดีเด่น ทางด้านบุคลิกภาพ ...
ครูที่ได้รับผลงาน :    นางสาวอรวรรณ ขวัญเนียม
วันที่อัพเดท :   
 
 
  ผลงานครูทั้งหมด 4  ผลงาน  :  หน้า 1  จากทั้งหมด 1   หน้า : 1