ทำเนียบคุณครู

          ค้นหาชื่อ- นามสกุลครู :

                   ค้นหาตำแหน่ง : 

           ค้นหาวุฒิการศึกษา :


ชื่อ - นามสกุล : นายบุญชู ประมาตร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารศูนย์
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
E-mail : boonshu@gmail.com
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสุภาภรณ์ ปาลศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
E-mail : Supon@gmail.com
 
ชื่อ - นามสกุล : น.ส.สิริกันกมล ปิติรุจิภัคพงศ์
ตำแหน่ง : ครูดูแลเด็ก
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
E-mail : sirikan@hotmail.com
 
ชื่อ - นามสกุล : น.ส.วันดี เงินไทย
ตำแหน่ง : ครูดูแลเด็ก
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
E-mail : wande@gmail.com
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอรวรรณ ขวัญเนียม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
E-mail : Orawan@gmail.com
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสมหญิง สมสวาสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
E-mail : somying@hotmail.com
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรุ่งเพ็ชร์ บุญมี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
E-mail : rong@gmail.com
 

ทั้งหมด 11   คน  :  หน้า 1  จากทั้งหมด 2   หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>>